Prelistajte online arhiv Viroviti?kog lista (1993. - 2013. godine)

Viroviti?ki list: Rad knji?nice i ?itaonice prepoznat i od struke

...

vi?e

24.03.2018.

U Virovitici predstavljena knjiga ratnog reportera ?arka Plevnika ?Crveni fi?o“

Tekstovi iz ?Crvenog fi?e“ nastali su tijekom te?kih godina agresije i govore o doga?ajima koji su obilje?ili na?u noviju povijest. Prema rije?ima ?arka Plevnika, oni su vjerni prikaz tog vremena, sa stvarnim sudionicima i mjestima na kojima su se odvijali. – Za one koji su tako?er bili sudionici tih dana, ovo ?e biti mali podsjetnik na trenutke rata koji nam je bio nametnut, a za one koji su tek ro?eni, mogu?nost spoznaje o tome ?to se zapravo doga?alo, isti?e Plevnik. vi?e
10.03.2018.

Kuća, pos’o, kuća: Uspješne žene otkrile kako uspjevaju uskladiti posao i obitelj Ku?a, pos’o, ku?a: Uspje?ne ?ene otkrile kako uspjevaju uskladiti posao i obitelj

U povodu Dana ?ena Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Viroviti?ko-podravske ?upanije, SOS Virovitica i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Virovitice odr?ali su tribinu pod nazivom ?Ku?a, pos’o ku?a“. Tom su prigodom u Gradskoj knji?nici i ?itaonici u Virovitici okupili ?ene iz razli?itih djelatnosti koje su prisutnima govorile o svojim ?ivotnim iskustvima i poslovnim dostignu?ima. vi?e

20.2.2018..

U sklopu 11. tjedna psihologije predstavljena knjiga “Perspektiva ?ene” Elvire Koi? i Nenada Kri?i?a

16.2.2018..

Predstavljena knjiga Andrije Hebranga ?Zlo?ini nad civilima u srpsko – crnogorskoj agresiji na Republiku Hrvatsku“

16.2.2018..

Knji?ni?ni stacionari u prigradskim naseljima uskoro

13.2.2018..

Mlade? HDZ-a Virovitica poklonila slikovnice Gradskoj knji?nici i ?itaonici u Virovitici

26.1.2018..

Zna?aj i uloga humanitarne operacije transporta ranjenika 1992. u Pleternici

22.1.2018..

Nova dru?tvena mre?a, namijenjena gradskim, ?upanijskim, op?inskim i ?kolskim knji?nicama koje su u ra?unalnom sustavu Metel-Win

14.12.2017..

?arobni Bo?i? za polaznike Igraonice Gradske knji?nice i ?itaonice Virovitica

13.12.2017..

Nikola Horvat prvi Hrvat koji je savladao Pacific Crest Trail gostovao u Virovitici

9.12.2017..

Kreativna udruga Unikat otvorila “Kreativnu ?aroliju” u viroviti?koj Gradskoj knji?nici i ?itaonici

7.12.2017..

?eljko Kru?lin Kru?ka i Latino ritmom zagrijali viroviti?ku publiku

6.12.2017..

39. godi?nja izlo?ba Likovnog kluba “Nikola Trick” Virovitica

Starija doga?anja >>