Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Adresar osnovnoškolskih knjižnica VPŽ-e

Matična služba   |     |   01.10.2008.

ČAČINCI

OŠ A.G.MATOŠA

Glavna 70

33514 ČAČINCI

Tel.: 033/684-006

Knjižničarka: Marija Blažević

 

ČAĐAVICA

OŠ D. TRSTENJAKA

Čađavica bb

33523 ČAĐAVICA

Tel.: 033/544-129

Knjižničarka: Marina Rendulić

 

GORNJE BAZJE

OŠ I.G.KOVAČIĆA

Gornje Bazje 131

33407 GORNJE BAZJE

Tel.: 033/786-150

Knjižničarka: Cila Tomašić 

GRADINA

OŠ GRADINA

Trg kralja Zvonimira 35

33411 GRADINA

Tel.: 033/784-159

Knjižničar: Luka Čiča

 

MIKLEUŠ

OŠ MIKLEUŠ

Ivana pl. Zajca 4

33517 MIKLEUŠ

Tel.: 033/563-025

Knjižničar: Damir Vekić

 

NOVA BUKOVICA

OŠ V. NAZORA

Zagrebačka 28

33518 NOVA BUKOVICA

Tel.:033/564-018

Knjižničarka: Eva Turza-Mitrović

 

ORAHOVICA

OŠ I.B.MAŽURANIĆA

Trg T. Ujevića 1

33515 ORAHOVICA

Tel.:

 

PITOMAČA

OŠ P.PRERADOVIĆA

Trg kralja Tomislava 9

33405 PITOMAČA

Tel.: 033/782-245

Knjižničarka: Ksenija Grudić-Kukavica

 

SLATINA

OŠ E. KUMIČIĆA

D. Cesarića 24

33520 SLATINA

Tel.:

Knjižničarka: Melita Schmitz

 

OŠ J. KOZARCA

N.Š.Zrinskog 2

33520 SLATINA

Tel.: 033/551-214

Knjižničarka: Jelena Martinović

 

SUHOPOLJE

OŠ SUHOPOLJE

Trg kralja Tomislava 24

33410 SUHOPOLJE

Tel.: 033/771-048

Knjižničarka: Vlatka Valentić

 

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OŠ A. CESARCA

V. Nazora 1

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Tel.: 033/716-033

Knjižničarka: Martina Kucljak 

 

VIROVITICA

OŠ I.B.MAŽURANIĆ

T. Ujevića 18

33000 VIROVITICA

Tel.: 033/726-071

Knjižničarke: Vesna Zvečić

Sanja Pajnić

 

OŠ V. NAZORA

T. Masaryka 27

Tel.: 033/725-138

Knjižničari: Sonja Babić

Marina Aragović Švarbić

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Lj. Gaja 42
33 000, Virovitica


Tel/Fax: 033/721-854

e-mail: os-virovitica-004@skole.t-com.hr

Knjižničarka: Marija Blažević

 

KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI

Trg Ljudevita Patačića 3
33000, Virovitica


Tel.: 033/ 554 223

Knjižničarka: Alena Gladović

 

VOĆIN

OŠ VOĆIN

Trg Gospe Voćinske 2

33522 VOĆIN

Tel.: 033/565-124

Knjižničarka: Ljerka Medved

 

ZDENCI

OŠ I.G.KOVAČIĆA

Školska 2

33513 ZDENCI

Tel.: 033/646-009, fax.: 033/646-613 

Knjižničarka: Eva Turza-Mitrović