Održano
Predavanje Aktivno starenje

U organizaciji Društva psihologa Virovitičko-podravske županije dr. Damir Lučanin održao je predavanje u kojem je pregledno i jasno pokazao da je tjelesna i mentalna aktivnost neobično važna za kvalitet života ljudi treće dobi. Vrlo dobar, ako ne i odličan moderator tribine bio je prof. dr. vladimir Kolesarić

24.10.2012.