Matična služba
Matična služba

Voditeljica: Silvija Perić, dipl. knjižničarka
e-mail: 
tel.: 033 / 721-734, mob.; ++385 99 733 6654
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak: 7.30-14.30
                         utorak, četvrtak: 12.30-19.30
                         svaka druga subota: 8-13

 

OPĆENITO.....

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 9. Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 43/01), ministar kulture na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća i uz prethodnu suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa odredio je da Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica obavlja temeljnu djelatnost Županijske matične narodne knjižnice za narodne i školske knjižnice na području Virovitičko-podravske županije. Rješenje je stupilo na snagu 24. lipnja 2008. godine.

 

Temeljni poslovi naše nove službe su poslovi stručnog nadzora nad radom knjižnica, trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje knjižničnog osoblja te pružanje stručno-savjetodavne pomoći knjižnicama. Razvojni poslovi su vezani za poslove planiranja i programiranja razvoja i unapređivanja stručnog rada u knjižnicama i unapređivanja djelatnosti knjižnica u cjelini kao i njihovo međusobno povezivanje u knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske.

Temeljne i razvojne poslove Županijska matična služba obavlja u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom koja je središte hrvatskog knjižničnog sustava i središnja matična knjižnica za sve vrste knjižnica na području Republike Hrvatske.

 

MATIČNA SLUŽBA VPŽ-e

Mrežu narodnih i školskih knjižnica na području Virovitičko-podravske županije čini ukupno 28 knjižnica. 4 gradske, jedna općinska, 15 knjižnica osnovnih škola i 7 knjižnica srednjih škola.

01.10.2008.