Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Stručno usavršavanje knjižničara

Matična služba - edukacija   |     |   11.12.2013.

Stručno usavršavanje knjižničara

U organizaciji Županijske matične knjižnične službe Virovitičko- podravske županije u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u knjižnici je održano je predavanje i radionica, stručno usavršavanje na temu Katalogizacija omeđenih publikacija i nizova publikacija u formatu UNIMARC. Na predavanju koje je predvodila Vesna Hodak, viša knjižničarka i katalogizator Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, sudjelovali su knjižničari iz Virovitičko- podravske županije i dvije knjižničarke iz Požeško-slavonske županije.